Shkumbin Demalijaj pafajësinë time ua dedikoj, bashkëluftëtarëve

Pafajësinë time ua dedikoj, bashkëluftëtarëve të mi, invalidëve të luftës dhe familjeve të Dëshmorëve.!!
Ata bënë Historinë .!!

Paramendojeni sikurse Veteranët ,Invalidët dhe Familjet e Dëshmorëve në kohë Pandemie të mos i kishin Pensionet.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *